بنیادی

همایش کشوری سلول های بنیادی در بخش سخنرانی- دانش آموزان مقام آور: رایا بنکدار، هستی سحرخیز رتبه اول

فرهنگی

افتخار آفرینی در مسابقات فرهنگی-هنری

قرآنی

افتخارآفرینی در بخش قرآن، نماز و عترت

محتوای الکترونیک1

شرکت فعال دانش آموزان در مسابقات جشنواره تولید محتوای الکترونیک و راه یافتگان به مرحله استانی

محتوای الکترونیک2

شرکت فعال دانش آموزان در مسابقات جشنواره تولید محتوای الکترونیک و راه یافتگان به مرحله استانی

مقالات پوستری

در بخش مقالات پوستری در همایش کشوری محصولات تراریخته، دانش آموزان مقام آور: روژان انصاری، آذین مهرعلی پور، و هستی سحرخیز رتبه دوم

ورزشی

افتخارآفرینان ورزشی

ورزشی 2

افتخارآفرینان ورزشی

ورزشی 3

افتخارآفرینان ورزشی